مجتمع فراصنعت طبرستان

info@rotomolding.ir

01133681732

پوستر صفحه اخبار

دریافت جایزه صادر کننده نمونه از انجمن ملی صنایع پلمیر ایران

در روز دوم‌ همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری صادرکنندگان پویای‌ صنعت پلیمر معرفی و تقدیر شدند. به گزارش اینپیا، در این مراسم‌ از ۲۰ صادرکننده پویا در صنعت پلیمر تقدیر شد.همچنین در این مراسم‌ ۵ شرکت منتخب صادرکننده در صنایع پلیمر از جمله مجتمع فرا صنعت طبرستان نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

مجتمع فراصنعت طبرستان از حامیان مالی سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

سخنرانی مدیر عامل مجتمع فراصنعت طبرستان

سخنرانی مدیر عامل مجتمع فراصنعت طبرستان، در خصوص پیش بینی و تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای منابع انسانی و بنگاه‌های صنایع پلاستیک در سال ۱۴۰۱

سومین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

قدرت نمایی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی از جمله شرکت مجتمع فراصنعت طبرستان در سی‌امین نمایشگاه پلاست اوراسیا در استانبول در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰

گفتگوی اینپیا با دکتر سید صادق صحرایی مدیر عامل مجتمع فراصنعت طبرستان در خصوص سطح نمایشگاه پلاست اوراسیا، نقش تشکل ها در توسعه صادرات،موانع موجود برای صادرات و راهکارهای بهبود نمایشگاه…