مجتمع فراصنعت طبرستان

info@rotomolding.ir

01133681732

پوستر صفحه اخبار

موضوعات و محورهای سخنرانی در سومین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

سومین همایش صنایع اقتصاد پلاستیک بر آن است تا در کنار تحلیل و پیش‌بینی صنعت پلیمر در ایران و جهان، این خطوط را برای مخاطبان خود آشکار نماید. انتظار می‌رود تا شرکت کنندگان در همایش طی دو روز با عوامل و عناصر قوام دهنده اقتصاد ایران در سال 1401 آشنا شوند. پرسش‌هایی که متخصصان و اساتید مدعو این همایش پاسخ خواهند داد به شرح زیر است:

سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

مجتمع فراصنعت طبرستان از حامیان مالی سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

سخنرانی مدیر عامل مجتمع فراصنعت طبرستان

سخنرانی مدیر عامل مجتمع فراصنعت طبرستان، در خصوص پیش بینی و تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای منابع انسانی و بنگاه‌های صنایع پلاستیک در سال ۱۴۰۱

قدرت نمایی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی از جمله شرکت مجتمع فراصنعت طبرستان در سی‌امین نمایشگاه پلاست اوراسیا در استانبول در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰

گفتگوی اینپیا با دکتر سید صادق صحرایی مدیر عامل مجتمع فراصنعت طبرستان در خصوص سطح نمایشگاه پلاست اوراسیا، نقش تشکل ها در توسعه صادرات،موانع موجود برای صادرات و راهکارهای بهبود نمایشگاه…

دریافت جایزه صادر کننده نمونه از انجمن ملی صنایع پلمیر ایران​