مجتمع فراصنعت طبرستان

info@rotomolding.ir

01133681732

تماس با مجتمع فراصنعت طبرستان

مازندران، ساری، جاده فرح آباد، جاده بابلسر، کیلومتر ۴، شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی (شماره ۱)

info@rotomolding.ir

 ۳۳۶۸۱۲۷۷ ۰۱۱

 ۳۳۶۸۱۷۳۲ ۰۱۱